www.ugle.dk Jørgen Ebert, je@ugle.dk
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links  

Gamle Danske Sange - med melodi af C. C. Hoffmann

Caspar Christian Hoffmann, 1839-1893, var organist i Næstved og Herlufsholm.

Den store mester kommer
Hil dig, frelser og forsoner!


Jørgen Ebert, je@ugle.dk