www.ugle.dk Jørgen Ebert, je@ugle.dk
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links  

Gamle Danske Sange - med melodi af H. P. J. Lyngbye

Hans Peter Johan Lyngbye, 1834-1920, var københavnsk grosserer med mange tillidsposter inden for handel, forsikring, søfart og bankvæsen. Desuden var han musikinteresseret, og var i en årrække medlem af Musikforeningens administration.

Ved vintertid, når skoven står


Jørgen Ebert, je@ugle.dk