www.ugle.dk Jørgen Ebert, je@ugle.dk
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links  

Gamle Danske Sange - med melodi af P. Grønland

Peter Grønland, 1761-1825, var dansk embedsmand ved Det tyske Kancelli og senere ved Statskammeradministrationen. I sin fritid dyrkede han musik og komponerede adskillige romancer og ballader. Men størst betydning fik han som musikkritiker og som bearbejder af gamle folkevisemelodier.

O, stjerne, hav tak


Jørgen Ebert, je@ugle.dk