www.ugle.dk Jørgen Ebert, je@ugle.dk
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links  

Gamle Danske Sange - med melodi af Rudolph Bay

Rudolph Bay, 1791-1856, tiltrådte efter 15 år som konsulatssekretær i Algier stillingen som kantor, dvs. leder af kirkekoret, ved Holmens Kirke i København.

Als-sangen
Fred hviler over land og by (1)
Vift stolt på Kodans bølge


Jørgen Ebert, je@ugle.dk