www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange - med tekst af C. J. Boye

Caspar Johannes Boye, 1791-1853, var præst og digter. Han er født i Norge, men kom 1810 til København. Efter teologisk embedseksamen blev Boye lærer ved Jonstrup Seminarium, dernæst sognepræst i Søllerød, sognepræst ved Sankt Olai i Helsingør og endelig 1847 sognepræst ved Garnisonskirken i København. Han døde kun seks år senere som offer for den store koleraepidemi. Boye skrev digte livet igennem, - både gejstlige og verdslige. Desuden har han skrevet en række skuespil og oversat talrige udenlandske teaterstykker og romaner.

Dybt hælder året i sin gang


Jørgen Ebert