www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange: Der skinner en sol i lys og løn

Ophavsret   N. F. S. Grundtvig   Chr. Barnekow   Melodi  

Asyler for forældreløse børn indgik i en plan for det københavnske fattigvæsen fra 1799 og i skolereglementet fra 1814. Men først i 1828 åbnedes det første børneasyl i København. I 1841 oprettede Caroline Amalie, Christian VIII's dronning, Den ny Asylskole. Caroline Amalie var på grund af sin interesse for åndsliv og historie tæt knyttet til Grundtvig som skrev nærværende sang til asylskolens indvielse.

Der skinner en sol i lys og løn
Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1841
Melodi: Chr. Barnekow, 1874

Der skinner en sol i lys og løn,
hvor ånd har mund og mæle,
som fugle små, når skov er grøn,
da kvidre barnesjæle.

Vorherre højt i Himlen bor,
og der er godt at være,
på englevinger små hans ord
fra Himlen bud os bære.

Og hvor Guds ord det lukkes ind,
det lejrer sig og sjunger:
Guds fred! bliv lys i sjæl og sind!
bliv sang på folketunger!

Umælende som hest og hund
er alle dyr i dale,
men folk gav verdens skaber mund
til med ham selv at tale.

Så luk da op nu port og dør
for Herrens ord i skare,
så de så tæt som aldrig før
her ind og ud må fare!

Luk op i en lyksalig stund
dig for Guds ord, hvert øre!
Og luk dig op, du folkemund,
med ord, som du kan føre!

Ja, tal nu sandt om småt og stort
og jævnt om alt det høje!
thi godt er alt, hvad Gud har gjort,
og klart er barnets øje.


Jørgen Ebert