www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange: Gør døren høj, gør porten vid

Ophavsret   N. J. Holm   Melodi  

Salmen er skrevet på grundlag af en meget ældre salme af Georg Weissel, 1590-1635, som var præst i Königsberg, det nuværende Kaliningrad.

Gør døren høj, gør porten vid
Tekst: N. J. Holm, 1829
Melodi: Fra 1500-tallet

Gør døren høj, gør porten vid,
den ærens konge kommer hid.
Han hersker over alle land
og er alverdens frelsermand.

Retfærdig kommer han herned
og bringer liv og salighed.
Sagtmodig er med hjælp han nær,
barmhjertighed hans scepter er.

Han os bebuder glædens år,
vor nød ved ham en ende får,
derfor af stemmer uden tal
en frydesang ham møde skal.

O, salig er den stad for vist,
hvis konge er den Herre Krist,
så vel det hvert et hjerte går,
hvor denne konge indgang får.

Han er den rette glædesol,
som lyser fra Guds nådestol,
ved ham, Guds Søn, det lysne må
udi vort hjertes mørke vrå.

Jeg hjertets dør vil åbne dig,
o Jesus, drag dog ind til mig!
Ja, ved din nåde lad det ske,
at jeg din kærlighed må se!

Og ved din Helligånd os led
på vejen frem til salighed,
at her vi dig lovsynge må,
indtil vi for dit ansigt stå!


Jørgen Ebert