www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange - med tekst af H. A. Brorson

Hans Adolf Brorson, 1694-1764, var pietismens store digter. Efter at have været præst i Tønder, blev han først provst og siden biskop i Ribe. Brorson egne digte samt hans oversættelser af udenlandske salmer blev udgivet i en række hæfter til brug for den danske menighed. I 1739 udgav han sin produktion i samlingen "Troens rare klenodie". Året efter Brorsons død udkom hans sidste digte under titlen "Svane-Sang".

Den store hvide flok vi se (1)
Den store hvide flok vi se (2)
Den yndigste rose er funden
Gud skal alting mage
Her kommer, Jesus, dine små
Her vil ties, her vil bies
I denne søde juletid
Min død er mig til gode
Mit hjerte altid vanker
Op al den ting, som Gud har gjort
Op, thi dagen nu frembryder


Jørgen Ebert