www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange: Hjerte, løft din glædes vinger

Ophavsret   Paul Gerhardt   Johann Crüger   Melodi  

Salmen hed oprindelig Frölich sol mein hertze springen, og findes i Johan Crügers værk Praxis pietatis melica som udkom i 1653. Det menes at salmen har været anvendt til andagt ved julekrybben. Den blev oversat til dansk i 1878 af præsten og litteraturhistorikeren Carl Joakim Brandt, 1817-1889.

Hjerte, løft din glædes vinger
Tekst: Paul Gerhardt, ca. 1651
Melodi: Johann Crüger, 1653

Hjerte, løft din glædes vinger!
Julefest
allerbedst
englesangen klinger!
Hør det, hør de toner søde,
himlen lydt
melder nyt:
Kristus lod sig føde!

Guddoms-helten af sit kammer
går i dag,
så vor sag
bliver fryd for jammer!
Gud som mand på jord vil træde,
Davids søn,
Gud i Løn,
i vort kød sig klæde!

Gud, vor fader gav i nåde
denne nat
os en skat,
herlig over måde.
For at frelse os af nøden
steg her ned
kærlighed,
stærkere end døden.

I et krybberum den hviler,
vinker blid:
Kommer hid!
himmelsk barnet smiler:
"Kast din byrde, kære broder!
vær ved mod,
jeg har bod,
sønnen af din moder!"

I, som tunge stier træde,
stands og hør!
her er dør
til den sande glæde!
Og i huset inden døre
trøstes med
salig fred,
ingen sorg tør røre.

Er I fattige og arme,
ind kun stig,
han er rig
og har hjertevarme!
Fyldt af forråd er hans lade,
og han huld
skifter guld,
som gør hjerter glade!

Nu, så lad til ham os fare,
mange, få,
store, små,
i en samlet skare!
Ingen tør ved rejsen gyse,
Jesu navn
som en bavn
vil på vejen lyse.


Jørgen Ebert