www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange - med tekst af Jakob Knudsen

Jakob Christian Lindberg Knudsen, 1858-1917, er født i Rødding hvor faderen var højskolelærer. Efter studentereksamen og teologisk embedseksamen i København blev Jakob Knudsen lærer på Askov Højskole og senere valgmenighedspræst i Mellerup ved Randers Fjord. Fra 1897 ernærede han sig ved sit forfatterskab og ved foredragsvirksomhed. Jakob Knudsen hører til kredsen af de nye realister, og en stor del af hans forfatterskab afspejler hans forsøg på at forene sin kristne tro med en erkendelse af at mennesket også har en fysisk eksistens som er underkastet naturens love

Se, nu stiger solen af havets skød
Tunge, mørke natteskyer


Jørgen Ebert