www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange - med tekst af L. Budde

Carl Christian Leopold Gether Budde, 1836-1902, var forstander og forfatter. Efter studentereksamen fra Randers Latinskole påbegyndte han flere studier, men uden at fuldende dem. I stedet blev han lærer og forstander på forskellige folkehøjskoler. Efter at have deltaget i krigen i 1864 virkede Budde som lærer ved skolen der var tilknyttet Frederik VII.s Stiftelse på Jægerspris. På den måde kom han ind i det arbejde der skulle blive hans livsværk, nemlig arbejdet med vanskelige og ulykkeligt stillede børn. Han blev forstander for børnehjemmet Holsteins Minde og grundlagde senere børnehjemmet Himmelbjerggården. I mange skrifter og i foredrag fremhævede han børnehjemmenes værdi som led i opdragelsesarbejdet. Midt i det hele fik Budde også tid til at tage magisterkonferens i matematik ved universitetet i København.

Budde havde allerede tidligt syslet med digteriske forsøg, men opgav det igen bl.a. efter råd af H. C. Andersen. Han havde bl.a. skrevet vaudevillen "Skam til tak" som blev opført i 1864 på Kasino i København. Men i 1871 blev han almindeligt anerkendt som forfatter efter at have indsendt fortællingen "En ungdommelig historie" til avisen "Fædrelandet". Buddes småfortællinger og -historier vidner om stor medfølelse og forståelse for børns problemer og om deres usammensatte natur.

Jeg ved en dejlig have


Jørgen Ebert