www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange - med melodi af Morten Eskesen

Morten Eskesen, 1826-1913, var grundtvigiansk skolemand, forfatter og komponist. Han forfattede og komponerede fædrelandssange og udgav sangbogen Nordiske Sange til Brug ved Folkemøder, Skytteforeninger og i Skoler. I de vanskelige år efter treårskrigen virkede han for danskhedens sag i Sønderjylland.

Ind under jul, hvor er det trist
Undrer mig på, hvad jeg får at se


Jørgen Ebert