www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange: Nu hviler mark og enge

Ophavsret   Paul Gerhardt   Melodi  

Denne aftensalme hed oprindeligt "Nun ruhen alle Wälder". Den blev skrevet i Berlin i 1647 og trykt i Johann Crügers værk "Praxis pietatis melica" i 1653. Salmen blev oversat til dansk af Peder Møller i 1682 og omarbejdet af Frederik Hammerich i 1855. Melodien er en senere bearbejdelse af en tysk folkemelodi, "Innsbruck, ich muss dich lassen", fra 1400-tallet.

Nu hviler mark og enge
Tekst: Paul Gerhardt, 1647
Melodi: Tysk folkemelodi

Nu hviler mark og enge,
nu alle gå til senge,
nu slumrer by og land.
Men I, min sjæl og tunge,
skal nu til afsked sjunge,
hvad eders skaber tækkes kan.

Se, dagen gik til ende,
i himlens sal sig tænde
de gyldne stjerner små.
Som dem skal Gud mig smykke,
når han mig vil undrykke,
hjem til hans Paradis at gå.

Som mine trætte hænder,
når dagens gerning ender,
til hvilen glæde sig,
så glæd dig og, mit hjerte,
til efter strid og smerte
at vinde fred i Himmerig.

Træt er jeg af at våge,
luk jer, I øjenlåge!
Men over liv og sjæl
våg du i al din nåde,
og vogt dem vel fra våde,
du øje over Israel!

O Jesus, du min glæde,
du dine vinger brede
og sænke om mig ned!
Vil slangen mig omslynge,
så lad din engel synge:
Det barn er gemt i Herrens fred!


Jørgen Ebert