www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange: Nu takker alle Gud

Ophavsret   M. Rinckart   Johann Crüger   Melodi  

Denne takkesalme er skrevet i håbet om at trediveårskrigen, som havde raset i store dele af Europa siden 1618, snart ville finde sin afslutning. I 1644, da salmen blev skrevet, indledte den tyske kejser fredsforhandlinger med Frankrig og Sverige, men først fire år senere kunne den Westfalske Fred undeskrives. Krigen ulmede dog fortsat i det sydlige Europa. Salmen blev i 1740 oversat til dansk af en ukendt forfatter.

Nu takker alle Gud
Tekst: M. Rinckart, 1644
Melodi: Johann Crüger, 1647

Nu takker alle Gud
med hjerte, mund og hænder!
Så store ting han gør
og os alt godt tilsender.
Han os fra modersliv,
fra første barndomsår
og indtil denne dag
har givet gode kår.

Den evig rige Gud,
mens vi er her i live,
i landet ro og fred,
i hjertet glæde give!
Han i sin nåde os
opholde først og sidst,
og os af al vor nød
forløse her og hist!

Vi takke dig, vor Gud,
Vor herre, dig vi ære!
Vor frelser og vor drot,
dit navn højlovet være!
Du er vort skjold og værn,
vor klippe i al nød!
Vi takke, prise dig,
vor Gud og fader sød!


Jørgen Ebert