www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange - med melodi af P. Grønland

Peter Grønland, 1761-1825, var dansk embedsmand ved Det tyske Kancelli og senere ved Statskammeradministrationen. I sin fritid dyrkede han musik og komponerede adskillige romancer og ballader. Men størst betydning fik han som musikkritiker og som bearbejder af gamle folkevisemelodier.

O, stjerne, hav tak


Jørgen Ebert