www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange - med tekst af Peter Lemche

Peter Søren Lemche, 1835-1901, ejede gården Nordre Onsgaard i Hellerup. I sine unge dage ville han hellere have påbegyndt et studium, men faderen insisterede på at sønnen skulle drive slægtsgården videre. Som sangskriver og komedieforfatter indtog Peter Lemche en livlig og munter rolle i lokalsamfundet og ved familiefester. I 1894 skænkede Peter Lemche et grundstykke til Hellerup Kirke som blev indviet 6 år senere. Lemchesvej og Onsgaardsvej tæt ved kirken minder eftertiden om Peter Lemches gave.

Den lille Ole med paraplyen


Jørgen Ebert