www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange: På Tave bondes ager

Ophavsret   B. S. Ingemann   Melodi  

Sangen handler om Hans Tausen, 1494-1561, som regnes for den betydeligste lutherske reformator i Danmark. Efter teologiske studier i Tyskland prædikede han lutheranismen i Danmark, blev præst ved Nicolaj Kirke i København, professor ved Københavns Universitet og endelig biskop i Ribe. Som præst ved Nicolaj Kirke lagde han sig ud med biskop Rønnov. Striden endte med at biskoppen måtte opgive en planlagt kætterproces mod Hans Tausen. I sangen nævnes også Morten Børup som var rektor i Århus. Melodien er næsten den samme som til Hvad vindes på verdens vidløftige hav.

På Tave bondes ager
Tekst: B. S. Ingemann, 1843
Melodi: Dansk folkemelodi

På Tave bondes ager ved Birkende by,
der gik en lille plovdreng og sang under sky.
Han messed' som klerken og drev på treven hest:
"Gud give, Hans Plovkøring kunne blive præst!"

Bag ploven nikked bonden, han lytted dertil:
"Hver purk kan blive bisp, når Vorherre kun vil.
Løb ej Morten Børup fra plov og bondehors?
Nu tugter han pilte til lærde mænd i Års."

Det var hin lille plovdreng fra Birkende by,
hans navn fløj over Danmark med folkeligt ry,
en dansk Morten Luther, han stred med ordets sværd
og sejred med ånden i hjertefolkets hær.

Ret aldrig nogen plovkøring drev det så vidt,
han stoled på sin Gud, på sig selv dog kun lidt.
Den dag, han ej kæmped med modgang eller nød,
han frygted, Guds nåde som før ej til ham flød.

Den dag, de stolte bisper i fængsel blev bragt,
Guds ord var på Guds alter af bondehånd lagt.
Da folket var frelst og udslukt det bitre had,
Hans Tavsen i Ribe på bispestolen sad.

Men mer end alle bisper i Dannemarks land
hin bondesøn han sørged for kvinde og mand.
Ret aldrig hans navn skal i danske hjerter dø,
så længe der ringer en klokke over ø.


Jørgen Ebert