www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange - med tekst af Th. Thaarup

Thomas Thaarup, 1749-1821, var digter. Efter eksamen fra Helsingørs lærde Skole ernærede han sig ved undervisning. Han var i tretten år lærer ved Søkatetakademiet og derefter i seks år medlem af Teaterdirektionen. De sidste 20 år af sit liv levede han som digter og landmand i Smidstrup ved Hørsholm. Thaarup skrev festkantater, sørgespil og populære syngestykker, bl.a. Høstgildet, Peters Bryllup og Hjemkomsten. Disse stykker bærer præg af tidens bondesværmeri, og de forherliger den unge handlekraftige kronprins Frederik, den senere Frederik VI, som i en ganske ung alder fik sat skub i landboreformerne, hen over hovedet på sin far, den sindsyge Christian VII. Thaarup har forfattet de politisk snedige inskriptioner på Frihedsstøtten, som markerede ophævelsen af stavnbåndet.

I dalens skød en hytte lå
Nys fyldte skøn Sired sit attende år


Jørgen Ebert