www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange: Til himlene rækker din miskundhed, Gud!

Ophavsret   B. S. Ingemann   J. P. E. Hartmann   Melodi  

Salmen bygger på Davids salme 36 i Det Gamle Testamente. Heri hedder det blandt andet: "Herre, din miskundhed rækker til himlen, din trofasthed når til skyerne, din retfærd er som Guds bjerge, dine domme som det store dyb; Herre, du frelser folk og fæ, hvor dyrebar er dog din miskundhed, Gud!"

Til himlene rækker din miskundhed, Gud!
Tekst: B. S. Ingemann, 1845
Melodi: J. P. E. Hartmann, 1852

Til himlene rækker din miskundhed, Gud!
din trofasthed når dine skyer.
Din retfærdshånd over bjergene ud
er strakt over dale og byer.

Som himlenes favn er din kærlighed, Gud!
som havenes dyb dine domme.
Til frelsen fører du sjælene ud,
vil skabningens suk ihukomme.

Hvor dyrebar er dog din miskundhed, Gud!
hvor menneskebørnene bygge!
I mulm er kærligheds-vingen bredt ud,
vi skjule os under dens skygge.

Du kvæger i ørken den tørstende sjæl,
du bjærger den bævende due.
Hos dig er livets det evige væld,
og lys i dit lys skal vi skue.


Jørgen Ebert