www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange - med tekst af U. P. Overby

Ulrich Peter Overby, 1819-1879, skrev i sine unge år en del digte som han fik trykt i blade og tidsskrifter. Han udgav også et par digtsamlinger og nogle eventyr. I 1853 fik han på Det kongelige Teater anonymt opført vaudevillen Karens Kjæreste som blev en stor fiasko. Sideløbende med digtningen arbejdede Overby på Hærens Klædedepot i København. Da Dansk Internationale blev oprettet, sluttede Overby sig til den nye bevægelse. I 1875 kom han til skade og måtte gå på pension, men vedblev sin svagelighed til trods at færdes blandt kammeraterne i arbejderbevægelsen hvor han betragtedes som de fattiges digter.

Snart dages det, brødre


Jørgen Ebert