www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange - med tekst af Ambrosius Stub

Ambrosius Stub, 1705-1758, var dansk digter, født i Gummerup ved Assens. Efter studentereksamen fra Odense Latinskole studerede han i København og slog sig derefter ned på Fyn hvor han giftede sig, men hjemmet opløstes ved hustruens tidlige død. Efter nogle års omflakkende liv som privatlærer på Fyn blev han skoleholder i Ribe. Kun to af hans digte blev trykt mens han levede. Stub var lyriker, og som sådan stod han ret isoleret midt i den herskende rationalisme.

Hvad vindes på verdens vidtløftige hav
Uforsagt, hvordan min lykke (1)
Uforsagt, hvordan min lykke (2)


Jørgen Ebert