www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange - med melodi af Cora Nyegaard

Komponisten Cora Petronella Nyegaard, 1812-1891, voksede op i en familie der dyrkede musik i et sådant omfang at man på sorøegnen kaldte den Sangfuglefamilien fra Frederikskilde. Frederikskilde var navnet på familiens gård i Lynge nær Sorø. Cora fik som barn nogle års sang- og klaverundervisning af sin moder, og overtog efterhånden musikundervisningen af sine otte søskende. I barndomshjemmet afholdtes ugentlige musikaftener hvori den unge Cora spillede en central rolle. Allerede som 10-årig lavede hun sine første kompositioner, og som ung deltog hun regelmæssigt som sanger- og pianistinde ved koncerter på Sorø Akademi. I perioden indtil 1837 komponerede Cora Nyegaard flerstemmige a capella-stykker og lavede klaverkompositioner omfattende marcher, fantasier og polonæser. Cora Nyegaard var nært knyttet til Ingemann og Grundtvig der begge viste stor interesse for hendes evner som komponist. Nu er de fleste af Cora Nyegaards melodier glemt.

Rejs op dit hoved, al kristenhed
Ved Kristjanssand


Jørgen Ebert