www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange - med tekst af Chr. Winther

Rasmus Villads Christian Ferdinand Winther, 1796-1876, er født i Fensmark Præstegård i Sydsjælland. Faderen, som var præst, døde da Christian Winther var 12 år. Tre år efter giftede moderen sig med den senere biskop Rasmus Møller, hvorved Christian fik Poul Martin Møller til halvbror og god ven. Efter studentereksamen læste Christian Winther teologi og deltog med ungdommelig lyst i studenterlivet på Regensen. Der skrev han sine første digte, men den egentlige digterdebut fik han dog først i 1828 - efter teologisk eksamen - med digtsamlingen "Digte". Efter et par års ophold i kredsen omkring Thorvaldsen i Rom, vendte Christian Winther hjem og udgav "Digte, gamle og nye", som med ét slag placerede ham blandt de bedste danske naturlyrikere. Som mange andre kunstnere havde også Christian Winther sin muse, en ung præstefrue, Julie Werliin. Hun inspirerede ham til en digtcyklus, "Til Een", som udgør et højdepunkt i den danske kærlighedslyrik. Musen blev skilt fra sin mand, hvorefter Christian Winther i 1848 giftede sig med hende. Mest kendt er Christian Winther nok for sin versroman "Hjortens flugt" fra 1855 med motiver fra Erik af Pommerns tid.

Du, som har sorg i sinde
Flyv, fugl! Flyv over Furesøens vove!
Nu lakker det ad tiden småt
Så drager du ad fremmed land
To drosler sad på bøgekvist


Jørgen Ebert