www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange: Den lyse dag forgangen er

Ophavsret   H. C. Sthen   Melodi  

Denne salme stammer fra Sthens andagtsbog "En liden vandrebog". Den er en bearbejdelse af Hans Tausens danske oversættelse fra 1553. Melodien er en samtidig dansk forlevisemelodi.

Den lyse dag forgangen er
Tekst: H. C. Sthen, 1591
Melodi: Folkemelodi

Den lyse dag forgangen er,
og natten os på mon drive,
o, Jesus Krist, vor herre kær,
du altid hos os må blive!
Glæde os Gud i himmerig!

Du est det evige guddomslys,
det tro vi og bekende,
kom til os i vort hjertes hus,
med din nåde os optænde!
Glæde os Gud i himmerig!

Du est vor vægter tryg og tro,
du vil os aldrig undfalde,
på dig så ville vi bygge og bo,
i al vor nød dig påkalde.
Glæde os Gud i himmerig!

Til arbejd' er skabt den lyse dag,
det skal hver mand sig mærke,
men natten er skabt til ro og mag,
de trætte lemmer at stærke.
Glæde os Gud i himmerig!

Bevar os, Gud, i denne nat
fra djævelens listige pile,
i alskens fare du med os stat,
giv rolighed og god hvile!
Glæde os Gud i himmerig!

Vi os befale i Jesu vold,
når vi vore øjen tillukke,
Gud være vor klippe, vort værn og skjold
mod alt ondt, som os kan trykke!
Glæde os Gud i himmerig!

Giv os en rolig nat og god,
lad os i synden ej sovne,
lad os ej gøre det, dig er imod,
ej heller i sorgen opvågne!
Glæde os Gud i himmerig!

Så vil vi i morgen love dig,
din godhed gerne bekende,
og siden altid i himmerig
dig prise foruden al ende.
Glæde os Gud i himmerig!


Jørgen Ebert