www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange - med tekst af H. C. Sthen

Hans Christensen Sthen, 1544-1610, blev som ung rektor for latinskolen i Helsingør. I 1583 blev han præst i Malmø. Han kendte til det jævne folks behov for støtte og trøst i hverdagen og redigerede til dette formål et par andagtsbøger hvoraf den mest kendte er "En liden Vandrebog til Ledsagelse på Livets møjsomme Vandring", ca. 1591. Den indeholder bl.a. salmer skrevet eller bearbejdet af ham selv. Sthens salmer vidner om en solid pædagogisk sans. Han tager gerne verdslige midler i brug for at fremme budskabet. Flere af salmerne læner sig op ad den folkelige visetradition, og de er ofte udstyret med omkvæd hvilket er usædvanligt for datidens salmer.

Den lyse dag forgangen er
Den mørke nat forgangen er
Du, herre Krist, min frelser est (1)
Du, herre Krist, min frelser est (2)
Gud, efter dig jeg længes
O, Gud ske lov til evig tid


Jørgen Ebert