www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange - med tekst af H. P. Holst

Hans Peter Holst, 1811-1893, var digter og forfatter. Han er født i København, tog studentereksamen og senere filosofisk eksamen. Derefter underviste han i dansk sprog og logik ved Landkadetakademiet og ved Søkadetakademiet. Fra 1852 var han føljeton-redaktør ved Berlingske Tidende, og i 1859 blev han redaktør af selve avisen. Herefter begyndte han at udgive månedsskriftet For Romantik og Historie, hvori han gav spalteplads til lovende unge forfattere. H. P. Holsts litterære produktion omfatter noveller, skuespil og nationale digte, bl.a. inspireret af hans deltagelse i den første slesvigske krig i 1848.

Slumrer sødt i Slesvigs jord
Ved vintertid, når skoven står


Jørgen Ebert