www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange - med tekst af Johannes Ewald

Johannes Ewald, 1743-1781, er en af dansk litteraturs fremtrædende lyrikere. Han er født i København, men blev efter faderens tidlige død anbragt hos plejeforældre i Slesvig by. Efter studentereksamen i 1758 forsøgte han en hurtig militærkarriere i den prøjsiske syvårskrig. Han håbede derved at vinde sin elskede Arendse, plejefaderens broderdatter. Men efter to år vendte han skuffet hjem til København, hvor han i 1762 blev teologisk kandidat. Da Arendse i 1764 giftede sig med en anden, brød Ewalds verden sammen, og han gik ind i en lang og alvorlig sygdomsperiode. Under sin sygdom var han i pension i bl.a. Rungsted, hvor han skrev "Rungsteds lyksaligheder". Johannes Ewald har skrevet tragedier, syngespil og en række fremragende lyriske digte.

En sømand med et modigt bryst
Kong Kristian stod ved højen mast
Udrust dig, helt fra Golgata


Jørgen Ebert