www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange - med tekst af Johannes Helms

Johannes Helms, 1828-1895, var forfatter og skolemand. Efter at have gjort tjeneste som soldat i treårskrigen, kastede han sig ud i det københavnske studenterliv, hvor han gjorde lykke med sine mange vittige viser. Han tog filologisk eksamen og tiltrådte en stilling ved Domskolen i Slesvig. Efter tabet af Sønderjylland vendte han tilbage til København, hvor han blev rektor for Borgerdydskolen på Kristianshavn. I 1887 blev Helms udnævnt til professor, og i 1892 blev han valgt ind i Københavns Borgerrepræsentation. Helms' forfatterviksomhed omfatter digte, sange, viser, fortællinger samt adskillige studenterkomedier.

En svensk konstabel fra Sverrig
Jeg elsker de grønne lunde


Jørgen Ebert