www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange - med tekst af Kristen Karstensen

Kristen Karstensen, 1809-1882, var sønderjysk præst og hjemstavnsdigter. Han er født i Kær på Als, tog studentereksamen i Ribe og blev cand. theol. ved universitetet i København. Derefter var han nogle år huslærer i København, men vendte tilbage til det sønderjyske som sognepræst i Dybbøl og senere provst i Broager. Indtil treårskrigens udbrud i 1848 arbejdede han for og håbede på en gensidig forståelse mellem de danske og de tyske interesser i det problemfyldte sønderjyske grænseområde. Men krigen kom, og Karstensen oplevede den på nærmeste hold. Den tilsyneladende danske sejr i 1850 var ikke varig. Sprogstriden blussede op, og Karstensen deltog aktivt ved blandt andet at udsende en sangbog som hurtigt vandt udbredelse blandt dansksindede. Efter nederlaget i det blodige slag ved Dybbøl i 1864 mistede Danmark Sønderjylland. Karstensen blev anholdt af tyskerne og sat i fængsel i Flensborg hvorfra han senere blev udvist til Danmark. De sidste 18 år af sit liv var Karstensen præst i Gelsted på Fyn.
Kristen Karstensens tipoldebarn, Christen Karstensen, fortæller om sin tipolefar: I forbindelse med hans anholdelse i Dybbøl siger sagnet at han flagede med Danebrog, hvilket jo naturligvis var forbudt, og han blev derfor bundet til flagstangen hvorefter man skød hen over hovedet og ind på stangen til flagsnoren brast og Danebrog faldt ned over ham, hvorefter han blev anholdt og senere udvist til Danmark, som jo vil sige nord for kongeåen, til Gelsted på Fyn, og det var her han fra vandkanten på Fyn gik og kiggede længselsfuldt hjem på sit elskede Als og skrev Alssangen. Han ligger i øvrigt begravet i Gelsted og kom jo aldrig tilbage til sit elskede Als . Tak til Christen Karstensen for disse oplysninger.

Als-sangen
Eja, hvor man nu tumler
Kristne, som har frelse funden
Længe nok har jeg bondepige været


Jørgen Ebert