www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange: Kristne, som har frelse funden

Ophavsret   Kristen Karstensen   A. P. Berggreen   Melodi  

Kristne, som har frelse funden
Tekst: Kristen Karstensen, 1866
Melodi: A. P. Berggreen, 1841

Kristne, som har frelse funden
i vor Herres Jesu navn,
for hvem nåden er oprunden
i Guds milde faderfavn,
har I mærket Herrens ord:
al hans børneflok på jord,
vil han, skal lyksaliggøres
og til nådens kilde føres.

Går at præd'ke alle vegne
nådens evangelium!
Rundt i alle verdens egne
rejse sig min helligdom!
- var hans ord til liden flok -
Der er rum og nåde nok,
iler, beder, nøder, tigger,
arven min i vånde ligger.

Og de gik, hans ord at følge,
Herren selv gik med dem ud,
over land og over bølge
fløj det milde nådebud,
duen fra Guds frelses ark
over hedning-ørk og -mark,
og de rejste sig af dvale,
vakt og frelst ved livets tale.

Folkeskarer ind mon drage
i Guds rige saliggjort,
ak, men mange står tilbage,
hvor end døden ruger sort,
Herre! kår dig nådig folk,
som kan være for dig tolk,
og omend de er kun ringe,
dog dit budskab kan dem bringe!

O, forbarm dig, frelser milde,
lad din nådes time slå,
lad fra dødens veje vilde
frelse dem og nåde få!
Lad de bud, du sender frem,
mærke, at du går med dem!
Lad dit rige vidt udbredes,
jordens folk til frelse ledes!


Jørgen Ebert