www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange - med tekst af M. Gjørup

Michael Rodevald Gjørup, 1830-1915, blev allerede som 14-årig landkadet og deltog i treårskrigen fra 1848 til 1850. Han var også med da Dannevirke blev rømmet og Dybbølstillingen faldt i 1864. Efter slaget ved Isted i 1850 blev han løjtnant og senere kaptajn i forstærkningen. Han stiftede i 1879 en københavnsk afdeling af De danske Forsvarsbrødre, og fungerede som foreningens formand i knap ti år. Gjørups forfatterskab indledtes efter Fredericiaslaget i 1849 med visen Dansken har sejer vundet. Senere redigerede han forskellige ugeskrifter og aviser, og udgav sideløbende hermed en del romaner og satiriske vers.

Dansken har sejer vundet
Nu skal vi nok atter med prøjseren slås


Jørgen Ebert