www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange: Nu skal vi nok atter med prøjseren slås

Ophavsret   M. Gjørup   C. C. Møller   Melodi  

Denne sang stammer fra årene efter treårskrigen. Krigsfaren var igen overhængende, og i 1864 blev den en realitet. Prøjsiske og østrigske tropper gik over Ejderen og besatte det meste af Jylland. Den danske hær var ikke så godt forberedt som sangen lader formode.

Nu skal vi nok atter med prøjseren slås
Tekst: M. Gjørup, 1861
Melodi: C. C. Møller

Nu skal vi nok atter med prøjseren slås,
han skal ikke finde os bange,
vi har jo dog vist, vi tør byde ham trods,
vi vare så få mod så mange.
Men heller en kamp med et åbent visir,
end rænker i løn og en kamp på papir.
Lidt torden og lynild gør himlen så klar,
den tågede luft kun på kræfterne ta'r.
Kommer tid, kommer råd, har for ofte vi sagt,
nej, kun krigerens dåd knækker tyskerens magt.
Vi vil slås med hurra for vor konge og vort land.

I hjemmet der græder min dejlige brud,
fordi jeg i krigen skal drage,
hun vandrer til kirken og beder til Gud,
at jeg dog må komme tilbage.
Ja, skindet det reddede sikkert jeg helst,
men Danmark, min pige, det må vi ha' frelst,
ved arnen der kan ikke roserne gro,
når prøjserne aldrig vil unde os ro.
Kommer tid, kommer råd, har for ofte vi sagt,
nej, kun krigerens dåd knækker tyskerens magt.
Vi vil slås med hurra for vor konge og vort land.

Vor sprog det er simpelt, men gammelt og godt,
det skal ikke tysken forvanske!
Så gerne han ville - ja, turde han blot -
fortyske og håne de danske.
I tusinde år over Ejdren han så,
men dansken var sej og lod ej sig gå på,
thi hver gang den tysker han kom med sin hær,
så traf han de nordiske folk i gevær.
Kommer tid, kommer råd, har for ofte vi sagt,
nej, kun krigerens dåd knækker tyskerens magt.
Vi vil slås med hurra for vor konge og vort land.

Og nu vil jeg slås som en tapper soldat,
og livet jeg ringe vil agte.
Lad tyskeren gøre sig helt desperat,
jeg skal ham dog magelig magte.
Og når vi så mødes igen i et slag,
jeg tager i fyren et ordentligt tag.
Hurra! Det vil blive en ypperlig fest
at kaste på porten den ubudne gæst.
Kommer tid, kommer råd, har for ofte vi sagt,
nej, kun krigerens dåd knækker tyskerens magt.
Vi vil slås med hurra for vor konge og vort land.

Jeg lærte som dreng af min far og min mor
at elske min drot og mit rige,
og den gang jeg voksede til og blev stor,
jeg lærte at elske min pige.
Og ingen af dem skal fortælle engang,
jeg svigtede fanen, når kuglerne sang,
nej, alle skal sige, når krigen er endt,
at modigt og trofast jeg Danmark har tjent.
Kommer tid, kommer råd, har for ofte vi sagt,
nej, kun krigerens dåd knækker tyskerens magt.
Vi vil slås med hurra for vor konge og vort land.


Jørgen Ebert