www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange - med tekst af Mads Hansen

Mads Hansen, 1834-1880, var landmand i Vester Skerninge på Sydfyn. I sin fritid beskæftigede han sig med musik og skriveri. Blandt nabolagets unge bønderfolk søgte han at indføre en ædlere tone, hvorfor han stiftede en foredragsforening, en læseforening, en folkehøjskole og en sangforening. I den forbindelse arbejde Mads Hansen sammen med Vester Skerninges landsbymusikant Hans Hansen. Mads Hansen var patriot, og tabet af Sønderjylland i 1864 gik ham meget nær. Efter den ulykkelige krig virkede han ivrigt for skyttesagen. I 1866 udgav han Sange der i løbet af 3 år kom i 5 oplag og som fulgtes af Sange, 2. samling i 1870 og Markblomster i 1873. Mads Hansen øvede i sine sidste år stor indflydelse på bondestandens udvikling ved sin virksomhed for husflidens fremme og ved udgivelsen af Husmandsbogen og Gårdmandsbogen. Til taknemmelig erindring om hans fortjenester rejstes i 1885 en bronzebuste af ham i Vester Skerninge.

Der er en gammel rønne
Fo' ajle di små blomster
Jeg ved, hvor der findes en have så skøn
Marken er mejet
Nu har vi jul igen
Til våben brødre! tag bøssen fat!


Jørgen Ebert