www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange - med tekst af Thomas Kingo

Thomas Kingo, 1634-1703, er den store danske barokdigter. Han er født i Slangerup i det nordøstlige Sjælland, hvortil han efter en periode som huslærer vendte tilbage som præst. Senere blev han biskop over Fyns Stift. I 1674 udgav Kingo første del af sin andagtsbog Åndeligt sjungekor. Anden del fulgte i 1681. Sangene er karakteristiske for barokken. Deres indhold svinger fra stærk tro på en overordnet verdensplan til stor utryghed ved den svigefulde verdens ubestandighed. Ofte indeholder sangene voldsomme udfald mod ugudelighed og stor bekymring for syndens styrke. Kingo fik til opgave at tilvejebringe en fælles salmebog for hele riget. Men på grund af bagvaskelse, rygtespredning og misundelse blev opgaven overdraget til andre. Et mæglingsforslag resulterede i 1699 i den såkaldte Kingos salmebog, som indeholder 300 salmer, heraf 85 af Kingo. Denne salmebog har i visse egne af landet været i brug helt op til moderne tid.

Hvilestunden er i vente
Nat, søvn og slum og seng, far vel
Nu rinder solen op af østerlide
Som den gyldne sol frembryder
Sorrig og glæde de vandre til hobe
Tiden skrider, dagen rinder
Vægtersang
Vågn op og slå på dine strenge


Jørgen Ebert