www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange: Tiden skrider, dagen rinder

Ophavsret   Thomas Kingo   Thomas Laub   Melodi  

Denne aftensalme benævnes Dend 7. Afften-Suk i Kingos andagtsbog Aandelige Siunge-koors første Part fra 1684.

Tiden skrider, dagen rinder
Tekst: Thomas Kingo, 1684
Melodi: Thomas Laub, 1916

Tiden skrider, dagen rinder.
solen daler, mørket blinder
lyset med en aftensky!
Sjæl og hjerte, møder begge,
takker Gud, I kan nedlægge
eder under Herrens ly!

Tak, min søde Gud og Fader,
som fra sjæls og legems skader
haver fri't mig ved din hånd!
lad endnu din store nåde
fri mig ud fra nattens våde
ved dit øje og din Ånd!

Viger bort, I syndedrømme,
flyder ind, I glæde-strømme,
fra Guds himle i mit sind!
Våg, min sjæl, og lad dig ikke
drage ind i Satans strikke,
når at søvnen gør mig blind!

Gak så hen, min krop, at slumme!
Dog? mens søvn din sans vil dumme,
skal din Jesus stå dig bi,
lyse på dig fred og frelse,
give rolig søvn og helse
og dig fra ulykke fri.

Sov da, sov i Jesu arme,
viger, alle verdens larme,
jeg er i min Jesu skød!
Han mig skal af mørket føre,
han min sidste søvn vil gøre
salig, rolig, sagt' og sød!


Jørgen Ebert