www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange - med tekst af Carl Ploug

Palmo Carl Ploug, 1813-1894, var digter, politiker og journalist. Han er født i Kolding og blev student allerede som 16-årig, hvorefter han påbegyndte et aldrig afsluttet filologi- og æstetikstudium i København. Han deltog med stor iver i tidens frisindede bevægelser. I 40 år var han redaktør af Fædrelandet, hvori han skrev kraftfulde, satiriske artikler vendt mod alle former for spidsborgerlighed. Fædrelandet blev ofte beslaglagt af censuren. Han agiterede også for kulturel og politisk sammensmeltning af de nordiske lande og for det danske sprogs rettigheder i Sønderjylland. Ploug mente at én dansk soldat var lige så meget værd som ti tyske, men han forregnede sig. Nederlaget i 1864 var tungt at bære. Ploug var medlem af Folketinget, Landstinget og Den Grundlovgivende Rigsforsamling.

Husker du i høst
Påskeklokken kimed mildt
Vi sejr og bytte bringe hjem
Åndesyn fra gamle dage


Jørgen Ebert