www.ugle.dk Jørgen Ebert
Hjemmeside   Sange   Matematik   Privat   Links   Om ugle.dk  

Gamle Danske Sange: Titel-indeks

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å

A  [top]
ABC-visen
Abraham sad i Mamre Lund
Aftnen er stille, timerne trille
Agnete, hun stander på højelands bro
Ak ja, det kære første bal
Ak, hvem der dog blot var forlovet!
Ak, kæreste Hr. Guldsmed
Alfred og Alvilda
Als-sangen
Alt står i Guds faderhånd
Alt, hvad som fuglevinger fik
Altid frejdig, når du går
Amen råbe hver en tunge
At sige verden ret farvel
At slyngler hæves til ærens top

B  [top]
Bag grønklædte bakke der ligger et hus
Barn Jesus i en krybbe lå
Befal du dine veje
Betragt mit svage spind
Bliv hos os, når dagen hælder
Blomster i vår
Blomstre som en rosengård
Brat af slaget rammet
Bro, bro, brille
Brødre, meget langt herfra
Børn og voksne i kærlig krans

C  [top]
Champagnegalop

D  [top]
Da bonden han ville ad skoven gå
Da De gik i aftes
Da vårtoner løde
Dagen går med raske fjed
Danevang med grønne bred
Danmark, dejligst vang og vænge
Dansken har sejer vundet
De refsnæsdrenge, de samsøpiger
De snekker mødtes i kvæld på hav
Dejlig er den himmel blå (1)
Dejlig er den himmel blå (2)
Dejlig er jorden
Den evigglade kobbersmed
Den lille Ole med paraplyen
Den lindorm han ligger i græsset så grønt
Den lyse dag forgangen er
Den mørke nat forgangen er
Den signede dag med fryd vi ser
Den skønne går ind i sit attende år
Den skønne jordens sol gik ned
Den snor, som lægges af strenge tre
Den spillemand snapped fiolen fra væg
Den store hvide flok vi se (1)
Den store hvide flok vi se (2)
Den store mester kommer
Den sømand, han må lide
Den yndigste rose er funden
Dengang jeg drog af sted
Dengang jeg var en lille
Der bor en bager
Der dukker af disen min fædrene jord
Der er en gammel rønne
Der er en trolddom på din læbe
Der er et land så kosteligt
Der er et yndigt land
Der er ikke på hele den vide jord
Der er noget i luften
Der er så stille i vor gård
Der kom en pige gående
Der sad to katte på et bord
Der skinner en sol i lys og løn
Der stode tre skalke og tænkte et råd
Der står et slot i vesterled
Der var en skikkelig bondemand
Derfor kan vort øje glædes
Dernede i dalen
Det danske brød på sletten gror
Det er hvidt herude
Det er så yndigt at følges ad
Det gamle træ, o, lad det stå
Det går atter hjemad til den lille by
Det haver så nyligen regnet (1)
Det haver så nyligen regnet (2)
Det hørtes sige, da vi fik fred
Det kimer nu til julefest
Det var en aften på Tivoli
Det var en juleaften silde
Det var en lørdag aften
Det var en sommermorgen
Dronning Bengerd
Dronning Dagmar ligger i Ribe syg
Du blå viol, du bly viol
Du danske mand af al din magt
Du lille svale
Du skønne faatryllenes Kjesten
Du skønne land med dal og bakker fagre
Du spørger, min dreng
Du, herre Krist, min frelser est (1)
Du, herre Krist, min frelser est (2)
Du, som har sorg i sinde
Dybt hælder året i sin gang

E  [top]
Ebbe Skammelsøn
Eja, hvor man nu tumler
En dejlig, ung ridder
En jæger gik at jage
En jægersang, et valdhorns klang
En lille nisse rejste
En pige gik i enge
En rose så jeg skyde
En sekstur, ak i det lille ord
En skål for den mø i blufærdige vår!
En skål for det blinkende søernes bånd
En stille, høstlig brusen
En svensk konstabel fra Sverrig
En sømand med et modigt bryst
En yndig og frydefuld sommertid
Er lyset for de lærde blot
Er skolen for andre end pilt og pog
Erindrer De? Det var i Kongens Have
Et barn er født i Bethlehem
Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord
Et lidet barn så lysteligt

F  [top]
Farvel, min velsignede fødeby
Flyv, fugl! Flyv over Furesøens vove!
Fo' ajle di små blomster
Forunderligt at sige
Fra Engeland til Skotland
Fra Himlen kom en engel klar
Fra kvalmfulde mure
Fred hviler over land og by (1)
Fred hviler over land og by (2)
Frihed er det bedste guld
Frydeligt med jubelkor (1)
Frydeligt med jubelkor (2)

G  [top]
Gak ud, min sjæl, betragt med flid
Giv mig, Gud, en salmetunge
Glade jul, dejlige jul
Go jawten, go jawten
Grøn er vårens hæk
Gud skal alting mage
Gud ske tak og lov!
Gud, du som lyset og dagen oplod
Gud, efter dig jeg længes
Guds godhed vil vi prise
Gør dig ikke plager
Gør døren høj, gør porten vid

H  [top]
Han Ole bor på heden
Han tvær over bænkene hang
Har hånd du lagt på Herrens plov
Har I læst den Berlingske avis?
Har vi toppet, må vi dale
Havet omkring Danmark
Hele verden kalder
Helligånd, vor sorg du slukke
Her er soen, sikken en
Her kommer, Jesus, dine små
Her vil ties, her vil bies
Herligt, en sommernat
Herrens venner ingen sinde
Hil dig, frelser og forsoner!
Hist på alpens isbelagte spire
Hist, hvor vejen slår en bugt
Hjalmar og Hulda
Hjerte, løft din glædes vinger
Holder du af mig, holder jeg af dig
Holmens faste Stok
Hr. Magnus han stirrer i vinternatten ud
Hr. Oluf han rider så vide om land
Hr. Peder kasted runer over spange
Hun ejed kun i verden sin uskyld og sin tro
Husbonden sender Lasse ud
Husker du i høst
Hvad er der i det kloster at se?
Hvad solskin er for det sorte muld
Hvad vindes på verdens vidtløftige hav
Hvem sidder der bag skærmen
Hvilestunden er i vente
Hvilket postbud, en due
Hvor Nilen vander ægypterens jord
Hvor skoven dog er frisk og stor
Hvordan er det nu med mig fat
Hyggelig, rolig
Hyp, min hest, lad ploven gå
Høje Nord, friheds hjem!
Højt fra træets grønne top
Højt på en gren en krage
Højt under taget, hvor svalen bor
Høne og hane
Hør Ellen, hør, ifald du vil
Hør klokkerne ringe til ave
Hør, hør, hvor det tør

I  [top]
I al sin glans nu stråler solen
I alle de riger og lande
I dalens skød en hytte lå
I Danmark er jeg født
I Danmark ligger der hus ved hus
I denne søde juletid
I en sal på hospitalet
I en skov en hytte lå
I fjerne kirketårne hist
I gamle dage det var engang
I går jeg fik min trøje
I Kongelunden skal brylluppet stå
I natten klam og kold
I Skanderborrig enge
I skoven skulle være gilde
I skovens dybe, stille ro
I skyggen vi vanke (1)
I skyggen vi vanke (2)
I sne står urt og busk i skjul
I verden er ikkun falskhed og svig
I østen stiger solen op
Imellem Esbjerg og Fanø
Ind under jul, hvor er det trist
Ingen er så tryg i fare

J  [top]
Ja, hvis i skovens hal
Jeg bærer med smil min byrde
Jeg elsked en pige
Jeg elsker de grønne lunde
Jeg elsker den gamle, den vaklende rønne
Jeg er født på Jyllands sletter
Jeg er træt og går til ro
Jeg gik mig over sø og land
Jeg gik mig ud en sommerdag at høre
Jeg går i tusind tanker
Jeg kan se på dine øjne
Jeg kom bag plankeværket
Jeg kommer li' fra Svendborg av
Jeg kører frem gennem strålefryd
Jeg lagde mit hoved til elverhøj
Jeg sidder bag fængselets mure
Jeg så ham som barn
Jeg ved en blomst så favr og fin (1)
Jeg ved en blomst så favr og fin (2)
Jeg ved en dejlig have
Jeg ved, hvor der findes en have så skøn
Jeg vil værge mit land
Jeg vælger mig april
Jeppe og Trine
Jo, jo gøgleri er en nobel kunst
Jomfru, vil De med i skoven
Julebudet til dem, der bygge
Julekalender på vers
Julen har bragt velsignet bud
Julen har englelyd
Julia, Julia, hopsasa
Jyden han æ stærk å sej
Jylland mellem tvende have
Jørgine var en pige alt ud af bondestand

K  [top]
Katten ligger under kakkelovn
Kender du Danmark
Kimer, I klokker
Kirkeklokke! mellem ædle malme
Kirken den er et gammelt hus
Klappe, klappe kage
Kom mit lille pus og se
Kom, maj, du søde milde!
Kom, min lille, nu vi ville
Kom, min skat! Hør, dansen kalder os!
Kom, sandheds Ånd! og vidne giv
Kommer hid, I piger små!
Kong Kristian stod ved højen mast
Kongernes konge
Kornmodsglansen ved midnatstid
Krist stod op af døde
Kristne, som har frelse funden
Kun en dag, et øjeblik ad gangen
Kærlighed fra Gud

L  [top]
Lad det klinge sødt i sky
Langt højere bjerge så vide på jord
Langt ud' i skoven lå et lille bjerg
Lette bølge, når du blåner (1)
Lette bølge, når du blåner (2)
Lette bølge, når du blåner (3)
Lille føl
Lille Guds barn, hvad skader dig?
Lille Lise
Lille Peter Edderkop
Lille Viggo, vil du ride ranke?
Lisbet! Lisbet! O! hvor er du sød og net
Lotte gik, Lotte gik
Lover den Herre
Lovet være du, Jesus Krist!
Lykken er ikke gods eller guld
Lyksalig, lyksalig, hver sjæl, som har fred!
Lysets engel går med glans
Længe nok har jeg bondepige været
Lær mig nattens stjerne
Lær mig, o skov, at visne glad
Løft dit hoved, du raske gut

M  [top]
Mads Doss
Marken er mejet
Med strålekrans om tinde
Min Amanda var fra Kerteminde
Min doktor er en ærlig mand
Min død er mig til gode
Min Jesus, lad mit hjerte få
Min smukke lille pige!
Mit hjerte altid vanker
Mit hjerte er en himmel grå
Moar, jeg skal tisse
Moders navn er en himmelsk lyd
Morgendug, der sagte bæver
Morgenstund har guld i mund (1)
Morgenstund har guld i mund (2)
Munken går i enge
Mæ, si'r det lille lam
Månen går så langsom og så løj

N  [top]
Nat, søvn og slum og seng, far vel
Natten breder sine vinger
Natten er så stille
Nu bede vi den Helligånd
Nu blomstertiden kommer
Nu er dagen fuld af sang
Nu falmer skoven trindt om land (1)
Nu falmer skoven trindt om land (2)
Nu har vi jul igen
Nu hviler mark og enge
Nu lakker det ad tiden småt
Nu lider dagen så jævnt og trindt
Nu lukker sig mit øje
Nu rinder solen op af østerlide
Nu ringer alle klokker mod sky
Nu skal det åbenbares
Nu skal vi nok atter med prøjseren slås
Nu springer våren fra sin seng
Nu Tak for Alt, ifra vi var små
Nu takker alle Gud
Nu titte til hinanden de favre blomster små
Nu vil jeg synge om Karen
Nu vågne alle Guds fugle små
Nys fyldte skøn Sired sit attende år
Når kommer våren vel?
Når man får lidt godt at drikke
Når solen ganger til hvile
Når somrens sang er sungen (1)
Når somrens sang er sungen (2)
Når svanen drømmende på strømmen bølger

O  [top]
O kristelighed
O, Gud ske lov til evig tid
O, Nelson med dit øje
O, stjerne, hav tak
Offer og ædelig
Og hør du lille Karen, og vil du være min
Og hør, lille mo'er
Og ræven lå under birkerod
Ole sad på en knold og sang
Om Danemarks kvide der lød en sang
Op al den ting, som Gud har gjort
Op, lille Hans
Op, min lille Ole
Op, thi dagen nu frembryder

P  [top]
Pandeben! Godt det gror!
Per Svinedreng han lå på bjerget og sang
Peter og Line
Prinsessen sad i højeloft
På det jævne, på det jævne
På en grøn bakketop
På holmen Herluf Trolle gik
På knejper just ikke jeg sværmer
På Samsø var en pige
På Sjølunds fagre sletter
På søen, når den skummer vred
På Tave bondes ager
På Vossevangen der vil jeg bo
Påskeblomst! hvad vil du her?
Påskeklokken kimed mildt

R  [top]
Rejs op dit hoved, al kristenhed
Ride, ride, ranke
Rits Rats
Roselil' og hendes moder
Rosen blusser alt i Danas have

S  [top]
Sankt Hansdag er glædens og midsommers fest
Se dig ud en sommerdag
Se Norges blomsterdal
Se, det summer af sol over engen (1)
Se, det summer af sol over engen (2)
Se, nu stiger solen af havets skød
Sig månen langsomt hæver
Sikken voldsom trængsel og alarm
Sjælland, Sjælland med skov og med sø
Skuld gammel venskab rejn forgo
Skyerne gråne, og løvet falder
Skære, skære havre
Skøn Guldborg, I drage af landet med mig
Skønjomfru hun drager det røde guldbånd
Skønjomfru, luk dit vindue op
Slumrer sødt i Slesvigs jord
Snart dages det, brødre
Snart er natten svunden
Sol deroppe ganger under lide
Sol er oppe, skovens toppe
Solen synker nok så smukt
Som den gyldne sol frembryder
Som dybest brønd gi'r altid klarest vand
Sorrig og glæde de vandre til hobe
Sorte stær på grene
Sov sødelig, sov blødelig
Sov sødt, barnlille
Sov, mit barn, sov længe
Stakkels Hanne
Stille, hjerte, sol går ned
Stork, Stork, Langeben!
Storken sidder på bondens tag
Stræk din fod
Svend Tveskæg havde sig en mand
Syv arbejdsvante dværge
Syv raske piger i en ring
Søskende jeg kender fem
Så drager du ad fremmed land
Så går vi rundt om en enebærbusk
Så hive vi vort anker op

T  [top]
Tiden skrider, dagen rinder
Til himlene rækker din miskundhed, Gud!
Til pinse, når skoven bli'r rigtig grøn
Til Refsnæs Kong Valdemar red på jagt
Til vor lille gerning ud
Til våben brødre! tag bøssen fat!
Tinge-linge-later, tinsoldater
To drosler sad på bøgekvist
Tordenskjold
Tornerose var et vakkert barn
Tre katte krøb op på taget engang
Tunge, mørke natteskyer
Tænk, når engang den tåge er forsvunden

U  [top]
Ud går du nu på livets vej
Udrust dig, helt fra Golgata
Uforsagt, hvordan min lykke (1)
Uforsagt, hvordan min lykke (2)
Underlige aftenlufte (1)
Underlige aftenlufte (2)
Undrer mig på, hvad jeg får at se

V  [top]
Ved Bov der slog en kugle mig et hul
Ved Kristjanssand
Ved Lejre græsse nu får på vold
Ved vintertid, når skoven står
Velkommen i den grønne lund
Velkommen igen, Guds engle små (1)
Velkommen igen, Guds engle små (2)
Velkommen, lærkelil!
Vender sig lykken fra dig
Venner, ser på Danmarks kort (4 vers)
Venner, ser på Danmarks Kort (72 vers)
Vi elsker vort land
Vi er studenter, vi er unge
Vi fik ej under tidernes tryk
Vi gå her og synge i måneskin
Vi pløjed, og vi så'de
Vi sejr og bytte bringe hjem
Vift stolt på Kodans bølge
Vinden er så føjelig
Vipper springe over klinge
Visselul, mit lille barn
Vor mark er pløjet, sæden lagt
Vort hjem, du danske jord
Vort modersmål er dejligt
Vægtersang
Vær hilset, mit gamle fædreland
Vær velkommen, Herrens år (1)
Vær velkommen, Herrens år (2)
Vådan æ dæd ny mæ ma fat
Vågn op og slå på dine strenge

Å  [top]
Å hør dog, lille Karen
Åndesyn fra gamle dage


Jørgen Ebert